z591a-sense_eclip1_07146a.jpg

E-Clip 1

Messzange 1mA ..1200A, 1mA/A, 40Hz-5kHz, 52mm Ø

Lieferung mit Anschlusskabel (1,5 m) und Sicherheitslaborstecker

Messbereich: 1 mA … 1200 A

Messkategorie: 600 V CAT III

Max. Leiterdurchmesser: 52 mm

Übertragungsfaktor: 1000 A / 1A

Frequenzbereich: 40 Hz … 5 kHz

Ausgangssignal: 1 µA … 1,2 A

Bedienungsanleitung
CE-Zertifikat