1_logo_Gossen20Metrawatt.jpg

SU1604 T-Bus Klemmen Paket

SU1604 T-Bus Klemmenpaket

SU1604 T-Bus Klemmen Paket bestehend aus:

3x 4er T-Busklemme 22,5mm
2x 3er T-Busklemme 17,5mm
1x Spannungsversorgungsklemme links
1x Spannungsversorgungsklemme rechts

SU1604 T-Bus Klemmenpaket